Privacy Policy

inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy Policy

inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Geachte gast,

Bij een telefonische of mondelinge reservering worden uw persoonsgegevens opgeslagen met als enig doel uw reservering vast te leggen. Het registreren van uw persoonsgegevens is namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Ditzelfde geldt voor een online reservering, waarbij de gegevens via een versleutelde verbinding (HTTPS) worden geregistreerd.

Uw persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden (tenzij u ons hiervoor toestemming heeft gegeven).

U heeft het recht uw persoonsgegevens én eventueel de reserveringsgegevens, na de dag van reservering uit het systeem te laten wijzigen of verwijderen. U dient hier wel een verzoek voor in te dienen via ons algemene emailadres.
Voorwaarde voor verwijdering is dat er geen openstaande zaken meer zijn.